Services

Productivity Audit

“ Üretkenlik” or mostly used “ Verimlilik” term in Turkish which means Productivity which is derived from French Word “Productivité”  refers to measuring to wh...

Financial Axis Productivity Audit

Verimlilik Denetimi

Fransızca “Productivité” sözcüğünden gelen Prodüktivite, Türkçe karşılığı olarak “Üretkenlik” veya ağırlıklı olarak kullanılan “Verimlilik” deyimi,  bir kurumu...

Cheating and Abuse Control

Malicious Act is the intentional fraudulent acts of management, executives of top management, employees and one or several people from the third parties in order to afford an unfair or illegal a...

Financial Axis Cheating and Abuse Control

Hile ve Suistimal Denetimi

Hile; yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren...

Internal Audit

According to International Internal Auditors Institute ( IIA); internal audit is an independent and objective assurance and consultancy activity which aims to improve and add value to the activities o...

Financial Axis Internal Audit

İç Denetim

Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsüne  (IIA)’ya göre iç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif birgüvence ve d...

Tax and Financal Law Services

Tax and Financial Law Services In recent years, substantial changes occur in business and law issues in Turkey and these changes play critical role for corporations in both fullfilling their obligatio...

Financial Axis Tax and Financal Law Services

Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Ülkemizde iş ve vergi alanında büyük değişiklikler meydana gelmekte, yapılan değişiklikler işletmelerin hem uyum yükümlülüklerini yerine getirmesi,  hem de artı de...