Services

Productivity Audit

“ Üretkenlik” or mostly used “ Verimlilik” term in Turkish which means Productivity which is derived from French Word “Productivité”  refers to measuring to wh...

Financial Axis Productivity Audit

Verimlilik Denetimi

Fransızca “Productivité” sözcüğünden gelen Prodüktivite, Türkçe karşılığı olarak “Üretkenlik” veya ağırlıklı olarak kullanılan “Verimlilik” deyimi,  bir kurumu...

Cheating and Abuse Control

Malicious Act is the intentional fraudulent acts of management, executives of top management, employees and one or several people from the third parties in order to afford an unfair or illegal a...

Financial Axis Cheating and Abuse Control

Hile ve Suistimal Denetimi

Hile; yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren...

Internal Audit

According to International Internal Auditors Institute ( IIA); internal audit is an independent and objective assurance and consultancy activity which aims to improve and add value to the activities o...

Financial Axis Internal Audit

İç Denetim

Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsüne  (IIA)’ya göre iç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif birgüvence ve d...

Independent Audit

Today; most important factor for the investors is the financial information of the entreprises. The acuracy of this information is crucial for all stakeholders. Auditing and survey services are vital ...

Financial Axis Independent Audit

Bağımsız Denetim

Günümüzde yatırımcılar açısından en önemli unsur işletmelerin finansal bilgileridir.Bu bilgilerin doğruluğu bütün paydaşlar açısından çok önemlidir.Denetim ve inceleme hizmetleri bu bilgilerin doğrulu...