Financial Axis Hakkımızda

About Us

Financial Axis was established by auditors, who have broad experience in audit and consultancy area. Our reponsible auditors participated in Independent audit of CMB Communiques, indepedent auidt of financial statements prepared in accordance with IAS/IFRS-TAS/TFRS  in many corporations  which are subject to the resulations of  CMB, BRSA, EMRA and Civil Aviation.

Financial Axis provides services to national and regional corporations in audit, consultancy and training areas with its sectoral expertise and professional experience  since 2000 in its offices.

Upon the identification of its proficiency; our organization is an Independent Audit Organization which is authorized in “ Independent Audit including Public Interest Entities” by PSA with registry number of BDK/2014/134.

Our Authority and Licences;

 
Besides these activities; with its experienced staff authorized as per Law Number 3568, Financial Axis provides comprehensive services in Tax and Financial Law area. 

Hakkımızda

Finansal Eksen, denetim ve danışmanlık alanında geniş deneyime sahip denetçiler tarafından kurulmuştur. Sorumlu denetçilerimiz, 2000 yılından itibaren ulusal düzeyde faaliyet gösteren SPK, BDDK, EPDK ve Sivil Havacılık düzenlemelerine tabi çok sayıda kuruluşun SPK Tebliğleri, UMS/UFRS – TMS/TFRS ’na uygun olarak hazırlanmış mali tablolarının Bağımsız Denetiminde görev almıştır.

Finansal Eksen, 2000 yılından bu yana ofislerinde ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşlara, sektörel uzmanlık ve mesleki deneyim ile denetim, danışmanlık  ve eğitim alanlarında hizmetler sunmaktadır.

Kuruluşumuz yeterliliğinin saptanması sonucu, KGK tarafından BDK/2014/134 sicil numarası ile “ KAYİK Dâhil Bağımsız Denetim ” alanında yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşu’dur.

Yetki ve lisanslarımız;

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Finansal Eksen bu faaliyetlerinin yanı sıra; bünyesindeki 3568 Sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş uzman kadrosuyla Vergi ve Mali Hukuk alanında geniş kapsamlı hizmetler  vermektedir.