Financial Axis Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Tax and Financal Law Services

Tax and Financial Law Services
In recent years, substantial changes occur in business and law issues in Turkey. These changes play critical role for corporations in both fullfilling their obligations and also passing beyond competitors. In this respect, corporations need to understand and implement laws and regulations accurately. With our expert staff authorised by Law No. 3658, we are serving our customers in tax and financial law issues. Our services aiming our customers to reach their financial and managerial targets are as follows:
 
CHARTERED ACCOUNTING SERVICES

·         Consulting on foreign investment and law incentives
 
·         Consulting on banking and financial execution
 
·         Reporting and consulting on liquidation, mergers, acquisitions and restructuring of corporations
 
·         Services on transfer pricing
 
·         Tax consulting services
 
·         Full athentication services on corporate tax
 
·         Authentication services on income tax declerations
 
·         Authentication services on incentives, deductions, derogations and exemptions
 
·         Periodic tax audit services
 
·         Chartered accountant certification services on value added tax refund, and authentication and consuling on indirect taxes
 
·         Customs and foreign trade services
 
·         Revision services

ACCOUNTING AND FINANCIAL CONSULTING SERVICES

·         Keeping legal books
 
·         Establishment and implementation of accounting system
 
·         Daily execution of accounting process
 
·         Consulting on Unified Chart of Accounts and its practice
 
·         Keeping books and reporting to management
 
·         Submitting legal decleration forms
 
·         Preparing financial statements
 
·         Processing of payrolls and social security declaration forms
 
·         Preaparing reports to corporate management on costs and profits

FINANCIAL LAW SERVICES

·         Mergers, acquisitions, takeovers and change of obligations

·         Corporate establishment
 
·         General assembly, capital increase or decrease
 
·         Joint venture contracts, purchasing shares, commercial contracts
 
·         Counsulting during tax inspections (meeting with inspector, preaparing required documents, risk analysis)
 
·         Counsulting after tax inspections (settlement of pre and post assessment)
 
·         Tax provision (literature survey, commenting, preparing and supervising case briefs)
 
·         Convergence of tax and commecial law
 


 

Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Son yıllarda, ülkemizde iş ve vergi alanında büyük değişiklikler meydana gelmektedir. Bu alanlarda yapılan değişiklikler işletmelerin hem uyum yükümlülüklerini yerine getirmesi,  hem de artı değer yaratıp rakip firmalardan bir adım öne geçmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede, işletmeler mevzuatı doğru anlayıp yorumlama ihtiyacı içerisindedirler.  Söz konusu ihtiyacı karşılamak amacıyla, 3568 Sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş uzman kadromuzla Vergi ve Mali Hukuk alanında geniş kapsamlı hizmetler  vermekteyiz. Müşterilerimizin yasalar çerçevesinde, finansal ve yönetsel hedeflerine en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak adına verdiğimiz hizmetler şunlardır:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

·         Yabancı Yatırımlar ve Vergi Teşviklerine İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

·         Bankacılık ve Finans Uygulamalarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

·         Şirket Tasfiyesi, Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Şirketlerin Yeniden Yapılandırılmaları ile İlgili Raporlama ve Danışmanlık  Hizmetleri

·         Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

·         Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

·         Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri

·         Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Hizmetleri

·         Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik Hizmetleri

·         Periyodik Vergi Denetimi Hizmetleri

·         Katma Değer Vergisi İadesine ilişkin YMM Tasdik Hizmetleri ile Dolaylı Vergilere İlişkin Diğer Tasdik ve Danışmanlık Hizmetleri

·         Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri.

·         Revizyon Hizmetleri

MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

·         Resmi Defterlerin tutulması

·         Muhasebe sisteminin kurulması ve uygulanması

·         Muhasebe süreçlerinin günlük yönetimi

·         Tek Düzen Hesap Planı’na ve uygulamasına ilişkin danışmanlık

·         Defter tutma ve yönetime raporlama

·         Yasal Beyannamelerin verilmesi

·         Mali Tabloların hazırlanması

·         Bordo İşlemleri ve SSK Bildirgelerinin düzenlenmesi

·         Şirket yönetimine maliyetler ve karlılık hakkında raporlar hazırlanması

MALİ HUKUK HİZMETLERİ

·         Birleşme , Bölünme ,Devralma, Nevi Değişikliği

·         Şirket Kuruluşları

·         Genel Kurul, Sermaye Artış, Sermaye Azalış

·         Ortak Girişim Sözleşme, Hisse Alım, Ticari Sözleşmeler

·         Vergi İncelemeleri Sırasında Danışmanlık (İnceleme Elemanı ile Yapılan Görüşmeler, Talep Edilen Dokümantasyonun  Hazırlığı, Risk Analizi)

·         Vergi İncelemesi Sonrasında Danışmanlık (Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma)

·         Vergi Yargısı (Literatür Tarama, Görüş Verme, Dava Dilekçelerinin Hazırlanması ve Takibi)

·         Vergi ve Ticaret Kanunlarına Uyum